top of page

Osteopati

Den første osteopatiske høyskolen ble etablert i USA for 125 år siden av osteopatiens grunnlegger, Dr. Andrew Taylor Still. Dette var på en tid da mange mennesker, inkludert 3 av Stills egne barn, fortsatt døde altfor tidlig av smittsomme sykdommer. Frustrert over manglene ved den medisinske modellen på hans tid, fortsatte Still å utvikle et helt nytt behandlingssystem basert på sin ekstraordinære forståelse av anatomi og fysiologi. Hans hovedoppdagelse var at kroppen er i stand til å helbrede seg selv hvis strukturen er godt balansert, sirkulasjonen beveger seg uhindret og nervesystemet er understøttet. Stills behandlingsmetoder utgjør kjernen av osteopatisk praksis i dag og omfatter bl a manuell manipulasjon for å lette muskelspenninger, frigjøre ledd og fascie, forbedre sirkulasjonen og roe ned nervesystemet. En god behandling re-balanserer kroppen slik at den kan helbrede seg selv. Osteopati har alltid vært basert på en grundig forståelse av anvendt anatomi/fysiologi og den til enhver tid vitenskapelige tenkning.

 

I USA er osteopater også leger, men i Europa - på grunn av lokale regelverk - ble osteopati alltid sett på som en manuell terapi mest egnet for behandling av muskel- og skjelettplager. Osteopater har utviklet et bredt spekter av manuelle teknikker for alle kroppens systemer, og behandlingen har et mye bredere fokus enn bare muskler og skjelett. Manuell behandling har en effekt på kroppen som helhet og kan være en utmerket komplementær behandlingsform til annen medisinsk behandling.

bottom of page